Rozenkrans / Rozenhoedje Gebeden

« Terug naar de Gebeden Categorieën

Een rozenkrans is een gebedssnoer. Het bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onze Vader (20 maal) en het Weesgegroet (200 maal) door de rozenkrans vier maal te doorlopen. Tijdens dit gebed wordt het leven en lijden van Jezus overwogen, alsmede de verrijzenis.

Het bidden van een rozenkrans gaat gepaard met het gedenken van geloofs 'geheimen', of mysteries. Er zijn er twintig van.Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de 'blijde', de 'droevige' en de 'glorievolle' geheimen. In 2002 heeft Paus Johannes Paulus II bij het begin van het Jaar van de Rozenkrans, daar de 'vijf geheimen van het Licht' aan toegevoegd. Bij elkaar geven de 'geheimen' een soort samenvatting van het evangelie. Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand duidelijker bewust maken van de bijbelboodschap.

De geheimen zijn:

De blijde geheimen: (maandag en zaterdag)
De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem
Jezus wordt in de tempel opgedragen
Jezus wordt in de tempel teruggevonden
 
De geheimen van het licht: (donderdag)
Jezus wordt in de Jordaan gedoopt
Jezus openbaart zich op de bruiloft van Kana
Jezus verkondigt de Blijde Boodschap en roept op tot bekering
Jezus wordt van gedaante veranderd op de berg Tabor
Jezus schenkt zijn Kerk de heilige eucharistie
 
De droevige geheimen: (dinsdag en vrijdag)
Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader
Jezus wordt gegeseld
Jezus wordt met doornen gekroond
Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië
Jezus sterft aan het kruis
 
De Glorievolle geheimen: (woensdag en zondag)
Jezus verrijst uit de doden
Jezus stijgt op ten hemel
De heilige Geest daalt neer over de apostelen
Maria wordt in de hemel opgenomen
Maria wordt in de hemel gekroond

 

Hieronder vindt u op alfabetsiche volgorde de gebeden:

Greatest man in history; named Jesus.
Had no servants, yet they called Him master.
Had no degree, yet they called Him teacher.
Had no medicines, yet they called Him healer.
He had no army, yet kings feared Him.
He won no military battles, yet He conquered the world.
He committed no crime, yet they crucified Him..
He was buried in a tomb, yet He lives today!

Stuur uw eigen citaat in via onze Contact-Link