« Naar het Nieuws-overzicht

Sterfdag van de heilige Bruno van Keulen - 06 okt 2013

Bruno-van-Keulen-001.jpg
Datum: 2013, 06 October

Afbeelding #1: Detail 'St. Bruno weigert het aartsbisdom Reggio di Calabria' (Vincenzo Carducci 1576-1638)
Afbeelding #2: Detail van 'Het visioen van St. Bruno' (Jusepe de Ribera, 1643, wga.hu)
Afbeelding #3: helaas onbekend
Afbeelding #4: helaas onbekend

[Bron: RKK]
 

De heilige Bruno van Keulen (ca.1035-1101) was priester, theoloog, monnik en pauselijk raadgever. Hij is de stichter van de kartuizers, de strengste orde van de Katholieke Kerk.

Van Keulen naar Reims:
Bruno werd omstreeks 1035 in Keulen geboren als telg van de prominente familie Hartenfaust. Na zijn studie in Reims werd hij priester gewijd. Bruno doceerde van 1057 tot 1075 theologie en werd in 1074 kanselier van het aartsbisdom Reims. Hij leverde felle kritiek op de geestelijkheid, die hij te werelds vond.

Kluizenaar:
Bruno vluchtte naar Keulen na een conflict met de corrupte aartsbisschop Manasses de Gornai. Hij keerde naar Reims terug nadat Manasses in 1080 door het volk verdreven was. Bruno verliet de stad opnieuw toen hij ontdekte dat de kanunniken van de kathedraal hem tot aartsbisschop wilde kiezen. Hij besloot kluizenaar te worden onder Sint Robertus de Molesmes, de latere stichter van de Orde der Cisterciënzers.

Grande Chartreuse:
Toen Bruno ontdekte dat het leven als cisterciënzer zijn roeping niet was, trok hij zich in 1084 met zes gezellen terug in het Chartreuse-gebergte, in de omgeving van Grenoble. Daar legde hij de grondslag van de latere monnikenorde der Kartuizers.

Pauselijk raadgever in Rome:
De heiligheid van Bruno en zijn medebroeders raakte vermaard in heel Europa. Paus Urbanus II, een oud-student van Bruno in Reims, haalde hem in 1090 naar Rome. Bruno, die liever in zijn kluis gebleven was, werd aangesteld als pauselijk raadgever. Urbanus bood hem de aartsbisschoppelijke zetel van Reggio di Calabria aan, maar Bruno weigerde die. Na een aantal jaren wist hij de paus te overtuigen hem zijn kluizenaarsbestaan te laten hervatten. Hij trok zich terug in de woestenij bij La Torre in Calabrië, waar hij op 6 oktober 1101 stierf.

Nooit officieel heilig verklaard:
Formeel werd Bruno nooit heilig verklaard, vanwege de afkeer van de kartuizers voor openbare huldeblijken. In 1514 verleende paus Leo X de kartuizers toestemming om Bruno's gedachtenis te vieren. Bruno werd in 1623 als heilige op de Romeinse kalender geplaatst. Zijn gedachtenis wordt gehouden op 6 oktober.

 

 

 

 

H. Bruno

[Bron: www.hetkatholiekegeloof.nl]

Bruno van Keulen (Keulen, ca. 1032 - Serra San Bruno, 1101) is een Duitse heilige.
Hij gaf ongeveer twintig jaar les aan de beroemde kathedraalschool van Reims.
Onder zijn leerlingen was de toekomstige paus Urbanus II.
Bruno werd bisschop van Grenoble.
Hij kreeg in 1080 een benoeming als aartsbisschop van Reims, maar daar moest hij plaats maken voor de kandidaat van de koning.
Daarop trok hij zich terug in het klooster van Robert van Molesme, de stichter van de cisterciënzers. Hugo van Grenoble schonk hem in 1084 een onherbergzaam stuk land in de Franse Alpen, "Grande Chartreuse", om als kluizenaar te gaan leven met zes metgezellen.
Hier ontstond het moederklooster waarnaar de orde der kartuizers genoemd is.
          

In 1090 werd Bruno door paus Urbanus II als adviseur naar Rome geroepen, waar hij in de ruïnes van de Thermen van Diocletianus leefde. Daarna leefde hij nog in het kartuizerklooster Santa Maria degli Angeli.
Later vertrok hij naar Squillace in Calabrië waar hij in 1101 stierf.
Hij is nooit officieel heilig verklaard, maar zijn cultus werd toegestaan voor kartuizerkloosters in 1514, en voor de gehele Kerk in 1623.
Zijn naamdag is op 6 oktober.
De kloosters die onder zijn naam werden gesticht, zijn niet talrijk, maar worden alom bewonderd om hun vasthoudendheid aan leer en observantie. De monniken dragen een wit habijt met een scapulier dat afwijkt van de meeste andere doordat het aan beide zijden met een brede strook stof verbonden is (zie afbeelding). Kartuizers dragen géén kovel.

« Naar het Nieuws-overzicht

Een mens
heeft geen Ziel...

Een mens
IS een Ziel
en heeft een lichaam!

Stuur uw eigen citaat in via onze Contact-Link