« Naar het Nieuws-overzicht

Sterfdag Heilige Wenceslaus - 28 Sept 2013

h-wenceslaus-1.jpg
Datum: 2013, 28 September

[Bron: www.hetkatholiekegeloof.nl]

Wenceslaus I (ca. 905 – Stará Boleslav 28 september 929 of 935) was hertog van Bohemen en is een heilige van de Rooms-katholieke Kerk. Hij werd in 903, 908 of 910 geboren als zoon van Vratislav I van Bohemen. Zijn grootmoeder, de Heilige Ludmilla, gaf hem een christelijke opvoeding. Na de dood van Wenceslaus' vader werd zijn heidense moeder Drahomíra regentes van het hertogdom. Zij voerde een antichristelijk bewind. Het Boheemse volk smeekte Wenceslaus de macht over te nemen. Dat deed hij omstreeks 925 en plaatste het hertogdom onder de protectie van het Duitse Rijk.

Op zijn gezag vierde de kerk van Bohemen de liturgie niet langer in de Byzantijnse ritus, maar in de Latijnse. Wenceslaus was een vroom en deugdzaam man.

Zijn liefde voor de eucharistie is legendarisch: het verhaal ging dat hijzelf de tarwe voor hosties zaaide en de druiven voor de miswijn zelf perste. Wenceslaus had de gelofte van maagdelijkheid afgelegd.

In opdracht van zijn broer Boleslav I werd hij vermoord op 28 september 935. Zijn lichaam werd in stukken gehakt en begraven op de plaats van de moord. Boleslav kreeg berouw over zijn misdaad, deed boete en beval de relieken van zijn broer over te brengen naar de Sint-Vituskerk in Praag. Wenceslaus is de beschermheilige van Bohemen en van Tsjechië.

Het Wenceslausplein in Praag draagt sinds 1848 zijn naam. De zogenaamde Heilige Wenceslaskroon werd pas eeuwen na zijn dood gesmeed.

 

 

[Bron: RKK]

Wenceslaus was een tiende-eeuwse hertog van Bohemen. Hij werd vermoord in opdracht van zijn broer. De Kerk vereert hem als martelaar en heilige. Wenceslaus is de patroonheilige van Tsjechië.

Heidense moeder:
Sint Wenceslaus (ca. 905 – 929 of 935), in het Tsjechisch Svatý Václav, was de zoon van hertog Vratislav I van Bohemen. Zijn grootmoeder, de heilige Ludmilla, gaf hem een christelijke opvoeding. Na de dood van Wenceslaus' vader werd zijn heidense moeder Drogomir regentes van het hertogdom. Zij voerde een antikerkelijk bewind. Het Boheemse volk smeekte Wenceslaus de macht over te nemen. Dat deed hij omstreeks 925 en plaatste het hertogdom onder de protectie van het (eerste) Duitse Rijk. Op zijn gezag vierde de Kerk van Bohemen de liturgie niet langer volgens de Byzantijnse, maar volgens de Latijnse ritus.

Vroom:
Volgens de traditie was Wenceslaus een vroom en deugdzaam man. Zijn liefde voor de eucharistie is legendarisch: het verhaal ging dat hijzelf de tarwe voor hosties zaaide en de druiven voor de miswijn zelf perste. Ook had Wenceslaus de gelofte van maagdelijkheid afgelegd.

Vermoord:
Om nationalistische en religieuze redenen werd hij op 28 september 935 (oudere bronnen noemen 929) in opdracht van zijn broer Boleslaus vermoord. Zijn lichaam werd in stukken gehakt en begraven op de plaats van de moord. Boleslaus zou berouw hebben gekregen over zijn misdaad. Hij deed boete en beval de relieken van zijn broer over te brengen naar de Sint-Vituskerk in Praag.

Christmas carol:
In de Engelssprekende wereld is hij bekend van het kerstverhaal Good King Wenceslas. Dat verhaal gaat over een koning die in de winter op weg gaat om aalmoezen te geven aan een arme boer. Tijdens de reis bezwijkt zijn knecht bijna door het koude weer. Omdat er op wonderbaarlijke wijze warmte opstijgt uit de koninklijke voetstappen in de sneeuw kan de knecht zijn reis echter voortzetten.

Patroonheilige:
Wenceslaus is de patroonheilige van Bohemen en van Tsjechië. Zijn universele kerkelijke gedachtenis is op 28 september. De Tsjechische Kerk viert die dag als een feest. In de Tsjechische Republiek is het een nationale feestdag.

« Naar het Nieuws-overzicht
Kyrie Eleison
Christe Eleison
Kyrie Eleison

'Heer, ontferm U
over ons
Christus, ontferm U
over ons
Heer, ontferm U
over ons.'

Stuur uw eigen citaat in via onze Contact-Link