« Naar het Nieuws-overzicht

Gedenkdag Sint Dionysius de Areopagiet - 09 Okt 2013

Dionysios-Areopagitis-001.jpg
Datum: 2013, 09 October

Afbeelding #1: 'Phryne voor de Areopaag' (Jean-Léon Gérôme, 1861. Deze scène beschrijft hoe de courtisane Phryne (4e eeuw v.Chr) voor de Areopaag wordt gedaagd.)
Afbeelding #2: Dionysios Areopagitis (Icons courtesy of eikonografos.com used with permission)
Afbeelding #3: De heilige Dionysius de Areopagiet in gebed (Anoniem, 1510)
Afbeelding #4: Sint Paulus op de Areopaag, Sanzio Raffaelo (1515)
Afbeelding #5: helaas onbekend

[Bron: RKK]

Sint Dionysius de Areopagiet was volgens de overlevering de eerste bisschop van Athene. In het nieuwtestamentische boek Handelingen wordt hij genoemd als degene die Paulus volgde na diens prediking op de Atheense heuvel de Areopaag.

Areopaag:
Dionysius was rond het jaar 50 lid van de Areopaag, de Atheense rechtbank op de gelijknamige heuvel. Vandaar dat hij de Areopagiet wordt genoemd. Volgens de Handelingen der Apostelen bekeerde hij zich tot het christelijk geloof nadat hij de apostel Paulus op de Areopaag over de Onbekende God had horen preken.

Bisschop van Athene:
Er is zeer weinig bekend over het leven van Dionysius (in het Grieks: Dionysios Areopagitis). Volgens de Historia Ecclesiae van de geschiedschrijver Eusebius van Caesarea (ca. 260-ca. 340) was Dionysius de eerste leider van de christengemeente van Athene. De Grieks-orthodoxe kerk vereert Hagios Dionysios (Sint Dionysius) als de eerste bisschop en patroonheilige van Athene. In de Byzantijnse tijd stond op de Areopaag een basiliek die aan hem was gewijd. Veel kerken in het huidige Griekenland dragen zijn naam, zo ook de rooms-katholieke kathedraal van Athene.

Pseudo-Dionysius:
Aan Dionysius werd een beroemde verzameling theologisch-filosofische boeken toegeschreven, het Corpus Areopagiticum. Deze zijn echter door een onbekende auteur geschreven, vermoedelijk een Syriër uit de 5e of 6e eeuw. Sinds de ontdekking dat hij onmogelijk de bekeerling van Paulus uit de 1e eeuw kon zijn, wordt hij aangeduid als de Pseudo-Dionysius.

Saint Denis:
Vooral in Frankrijk had Dionysius vanwege het misverstand groot theologisch gezag. Daar werd hij zelfs geïdentificeerd met de heilige martelaar Dionysius van Parijs (Saint Denis). De heilige bisschop Franciscus van Sales (1567-1622) noemde de Areopagiet in zijn boek Traité de l'amour de Dieu 'de grote apostel van Frankrijk'.

 

 

 

 

H.H. Dionysius

[Bron: www.hetkatholiekegeloof.nl]

De heilige Dionysius van Parijs (Frans: Saint-Denis; Nederlands ook wel Sint-Denijs) was de eerste bisschop van die stad in de 3e eeuw.

Hij werd door de heilige paus Fabianus naar het toenmalige Lutetia gezonden.
Hij bouwde de eerste (houten) kerk op het eiland waarop nu de Notre Dame ligt.
Met zijn gezellen Eleutherius en Rusticus werd hij in het jaar 285 om het leven gebracht door de heidense bevolking.

Eerst werden zij in een gloeiende oven geworpen, maar bleven ongedeerd (denk aan de drie jongelingen uit het Bijbelboek Daniël).
Vervolgens werden zij onthoofd.

De Heer zelf troostte hen en gaf hun het viaticum.
Dionysius staat bekend als cefalofoor, dat is: hoofddrager.
Hij was het oneens met de plaats van zijn martelaarschap (Montmartre oftewel "martelaarsberg"), pakte zijn afgehouwen hoofd op en liep ermee naar de plaats waar hij begraven wilde worden (Saint-Denis oftewel: Sint-Dionysius.)

Hij wordt dan ook vaak afgebeeld met zijn hoofd in zijn handen, bijvoorbeeld aan de gevel van de Notre Dame. Zijn feestdag wordt gevierd op 9 oktober. De gedachtenis van de translatio is steeds op 4 december. Dionysius is een van de patronen van Frankrijk.

« Naar het Nieuws-overzicht
Kyrie Eleison
Christe Eleison
Kyrie Eleison

'Heer, ontferm U
over ons
Christus, ontferm U
over ons
Heer, ontferm U
over ons.'

Stuur uw eigen citaat in via onze Contact-Link