« Naar het Nieuws-overzicht

Gedenkdag Pater Pio - 23 Sept 2013

Pater-Pio-001.jpg
Datum: 2013, 23 September

[Bron: RKK]

Pater Pio (1887-1968) is een populaire Italiaanse heilige. Hij ontving de zogeheten stigmata. Van geen enkele heilige uit de moderne tijd zijn zoveel verslagen over wonderbaarlijke verschijnselen opgetekend als van Pio. Zijn herdenkingsdag is 23 september.

Kapucijnen in Morcone:
Pater Pio werd als Francesco Forgione geboren op 25 mei 1887 in Pietrelcina in het aartsbisdom Benevento (Zuid-Italië). Op 16-jarige leeftijd trad hij in bij de orde der kapucijnen in Morcone. Daar kreeg hij de kloosternaam Pio. Pater Pio ontving de zogeheten stigmata, de vijf open wonden van de gekruisigde Jezus. Paus Johannes Paulus II verklaarde hem heilig op 16 juni 2002.

Ziekelijk:
Na zijn priesterwijding in 1910 verbleef hij om gezondheidsredenen zes jaar in zijn ouderlijk huis. In 1916 stuurden zijn oversten de ziekelijke pater naar het klooster San Giovanni Rotondo, waar hij tot zijn dood zou blijven.

Stigmata:
Op 20 september 1918 voltrokken zich bij hem voor het eerst de zichtbare mystieke tekenen die zijn gehele leven zouden beheersen. Pater Pio ontving de zogeheten stigmata, de vijf open wonden van de gekruisigde Jezus. Uit de ongeneeslijke wonden in zijn handen, voeten en zijde stroomde bloed dat een heerlijke geur verspreidde. Pio's oversten onderwierpen hem aan lastige wetenschappelijke onderzoeken.

Wonderen:
Door de stigmata en de talrijke wonderen die er rond hem gebeurden, stroomden er grote aantallen pelgrims naar San Giovanni Rotondo. Velen stonden uren in de rij om bij de gekwelde pater te biechten. Op zondag 22 september 1968 zakte hij tijdens de viering van de hoogmis in elkaar. Pio was aan het einde van zijn lichamelijke krachten en in de nacht van zondag op maandag kwam er een eind aan zijn getormenteerde, aardse bestaan. Nadat hij vredig was ingeslapen, verdwenen de stigmata.

Helse pijnen:
Steeds heeft Pio geprobeerd de Stigmata te verbergen, omdat hij niet als een kermisattractie beschouwd wilde worden. De helse pijnen waaraan hij leed, wilde hij het liefst in volstrekte anonimiteit dragen en offeren voor de redding van de zielen in het vagevuur.

Bilocatie:
Van geen enkele Heilige uit de moderne tijd zijn zoveel verslagen over wonderbaarlijke verschijnselen opgetekend als van Pio. Zo was de gestigmatiseerde helderziend, beschikte hij over de gave van bilocatie (op twee plaatsen tegelijkertijd aanwezig zijn) en genezing, en verspreidde hij een heerlijke geur.

Ziekenhuis:
Pio was allerminst een zwever. Hij was zeer praktisch ingesteld. Dat bleek onder meer uit zijn wens om in de buurt van zijn klooster een hypermodern ziekenhuis te laten bouwen. Met steun van pelgrims werd deze wens werkelijkheid.

Antimodernist:
Padre Pio was een antimodernist. De veranderingen van het Tweede Vaticaans Concilie wantrouwde hij. Zijn afkeer voor de vrijer wordende moraal stak hij niet onder stoelen of banken. Hij vreesde dat daardoor steeds meer mensen zouden bezwijken voor de bekoringen van de Duivel.

Heilig verklaard:
Zijn enorme populariteit werd niet altijd gedeeld door het kerkelijk gezag. Sommige prelaten hielden hem voor een bedrieger. Na een lang en intensief onderzoek naar de abnormale verschijnselen gaf het Vaticaan uiteindelijk toestemming voor de start van zijn zaligverklaringsproces. Pio werd in 1999 zalig verklaard. Paus Johannes Paulus II verklaarde hem heilig op 16 juni 2002.

« Naar het Nieuws-overzicht
'De Aarde is vol barmhartigheid,
omdat het vol ellende en pijn is.

Maar in het Hemelrijk
is geen barmhartigheid,
want daar is geen pijn.'

~Augustinus~

Stuur uw eigen citaat in via onze Contact-Link