« Naar het Nieuws-overzicht

Feestdag van O.L.V. Maria, Sterre der Zee ('Slevrouw') - 10 Okt 2013

Slevrouw001.jpg
Datum: 2013, 10 October

10 oktober is in het bisdom Roermond de liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, het genadebeeld in de Mariabasiliek van Maastricht. In de kerken van Maastricht wordt deze dag gevierd als feest.

Afbeelding #1: (boven) helaas onbekend
Afbeelding #2: Kapel van de Sterre der Zee in de Mariabasiliek van Maastricht. (Foto: ANP)
Afbeelding #3: O.L.V. Sterre der Zee van Maastricht.
Afbeelding #4: zie: Afbeelding #3

[Bron: RKK]

In Limburg bestaat een grote devotie tot Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee, een genadebeeld dat in de Mariabasiliek van Maastricht staat en aldaar in het dialect 'Slevrouw' wordt genoemd.

Maastricht:
Het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee wordt in Maastricht liefkozend Slevrouw genoemd. Het staat in een kapel van de basiliek van Onze Lieve Vrouwe in Maastricht. Daar heeft het beeld niet altijd gestaan. De basiliek is ook niet toegewijd aan de Sterre der Zee, maar aan Maria Tenhemelopneming. Het beeld van de Sterre der Zee stamt oorspronkelijk uit de Franciscanerkerk aan de Sint-Pieterstraat in Maastricht, waarin tegenwoordig het Rijksarchief is gevestigd.

Franciscanen:
Het beeld werd in 1470 door een edelman aan de franciscanen cadeau gedaan. Het Mariabeeld is een 15e-eeuws houten beeld, van Duitse makelij, volgens de klassieke voorstelling van een ‘Schöne Madonna’: een staande Maria die een bloot Jezuskindje op de linkerarm draagt, dat de handjes uitstrekt naar een vrucht die Maria in de rechterhand draagt, een appel, een peer of een druiventros.

Zeer populair:
Al snel ontstond rond het beeld in Maastricht een grote volksdevotie, die zelfs de verering voor Sint Servaas begon te verdringen. Waarschijnlijk is het beeld in 1532 voor het eerst meegedragen in de processie. Toen de franciscanen in 1632 uit Maastricht verdreven werden, maakte het beeld omzwervingen langs diverse kloosters in Maastricht en Tongeren en dook het onder op particuliere adressen.

Translatie:
Pas in 1804 werd het beeld met toestemming van de bisschop van Luik overgedragen naar de Sint-Nicolaaskerk, die indertijd pal naast de Onze Lieve Vrouwekerk lag. Toen de Nicolaas in 1837 werd afgebroken, werd het beeld op 10 oktober overgebracht naar de Onze Lieve Vrouwekerk, waar het in 1903 z’n huidige plek kreeg.

Feestdag:
In 2004 gaf de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst het bisdom Roermond toestemming voor de liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee op 10 oktober, de datum van de laatste translatie.  De gedachtenis zal voortaan gevierd worden op 10 oktober. In Maastricht geldt de viering officieel als feest, terwijl zij in de rest van Nederlands Limburg een verplichte gedachtenis is. Op deze dag wordt veelvuldig het populaire Marialied O reinste der schepselen gezongen.

 

 

 

 

H. Maagd Maria, Sterre der Zee

[Bron: www.hetkatholiekegeloof.nl]

Sterre der Zee of Stella Maris, een naam voor Maria, de moeder van Jezus.

De oorsprong van de titel:
De titel "Sterre der Zee" is in de Katholieke eredienst terechtgekomen door de verklaring van de naam "Maria" door de heilige Hiëronymus.
Hij deelde de Hebreeuwse naam "Maryam" op in "Mar" en "Yam," wat in het Latijn neerkomt op "Stilla Maris" oftewel "druppel der Zee."
Dit werd verbasterd tot "Stella Maris" oftewel "Sterre der Zee."
Deze titel kwam weer in de wereldberoemde Lauretaanse Litanie terecht. "Stella Maris" of Ster der Zee was eveneens een epitheton van de Godin Isis, Ishtar, Aphrodite en Venus.

Het begrip komt in de antieke oudheid dus reeds voor en is in feite afgeleid van de functie van de planeet Venus (als ochtend- en avondster, richtpunt voor schippers), of van de Poolster (zelfde functie) die de axis mundi markeert, of ook nog van de ster Sirius die de Pleiaden aanvoert en door de Egyptenaren werd benut om de seizoenen, het tijdstip van het opkomend Nijlwater, te bepalen en hun kalender te ijken.
Tussen de verering uit de oudheid en de katholieke Mariatitel is aldus geen rechtstreeks verband.

« Naar het Nieuws-overzicht
Kyrie Eleison
Christe Eleison
Kyrie Eleison

'Heer, ontferm U
over ons
Christus, ontferm U
over ons
Heer, ontferm U
over ons.'

Stuur uw eigen citaat in via onze Contact-Link