« Naar het Nieuws-overzicht

Feestdag van de Heilige Quirinus van Malmedy - 11 Okt 2013

Quirinus-von-Siscia001.jpg
Datum: 2013, 11 October

Afbeelding boven:
Albrecht Dürer: Die österreichischen Heiligen (von links): Quirinus, Maximilian, Florian, Severin, Koloman, Leopold III., Poppo von Trier und Otto von Freising, Holzschnitt, 1515 - 17, im British Museum in London.

[Bron: www.hetkatholiekegeloof.nl]

H. Quirinus van Malmedy

Quirinus van Malmédy, België (ook van Rouen of van Vexin, Frankrijk), martelaar tezamen met anderen; † 286.

Feest 11 oktober.

Volgens de legende zou Quirinus in het begin van de 4e eeuw het geloof hebben verkondigd in de landstreek die genoemd wordt 'Le Vexin', rond Rouen.

Hij zou in de buurt van Gasny (département Eure) omwille van Christus zijn onthoofd.

In 872 werd hij tot de eer der altaren verheven en als heilige vereerd. Deze verering nam nog toe, toen het grootste deel van zijn gebeente kort daarna naar klooster Malmédy werd overgebracht.

Abt Poppo van Deinze († 1048; feest 25 januari) verhief hem daar in 1042 andermaal tot de eer der altaren.

Sindsdien kent hij in de Ardennen en langs de Maas een grote verering. Hij wordt afgebeeld als priester, met kazuifel; in zijn hand heeft hij een boek waarop zijn afgehouwen schedel te zien is; soms is hij vergezeld van een draak aan de ketting.

« Naar het Nieuws-overzicht
'De Aarde is vol barmhartigheid,
omdat het vol ellende en pijn is.

Maar in het Hemelrijk
is geen barmhartigheid,
want daar is geen pijn.'

~Augustinus~

Stuur uw eigen citaat in via onze Contact-Link